Lions GanløseVelkommenKlubbenAktiviteterDonationerLinks  
  Humørlegat   Katastrofehjælp   
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

Donationer

De midler som Lions i Ganløse tjener ind, gives ud igen, til hjælp for borgere som har hjælp behov.

Hver en krone vi indsamler, bliver anvendt til de humanitære formål vi beslutter at støtte.

Alle omkostninger til administration af vor klub, betales af medlemmerne selv.


Det gælder for Lions i Danmark og det gælder for Lions i resten af verden.

 

Lions Ganløse tilstræber at balancere støtten mellem LOKALT - NATIONALT OG INTERNATIONALT.

Lions Ganløse tilstræber også at balancere støtten mellem BØRN/UNGE OG ÆLDRE.

 

Lokalt

har vi gennem årene støttet med legater til unge, udflugt for pensionister, støtte til plejehjem, børnehaver, skoler, idræt og til spejdere mfl.

Nationalt

har vi sammen med andre danske Lions bla. støttet

  • Lions Kollegiet som er et bo-, aktivtitets- og rehabiliteringscenter for yngre fysisk handicappede, herunder senhjerneskadede, i alderen 18 - 45 år.

  • internationale ungdomslejre.

  • opførelsen af hjem for unge Autister.

  • Lions Prisen som gives til enkeltperson(er), institution(er) og lignende for derved at bidrage til fremme af forskning og/eller udviklingsarbejder af medicinsk, kulturel og social art i Danmark.

  • projekter, især rettet mod børn i Grønland

 

Internationalt - Se fanen KATASTROFEHJÆLP

 

                                                                                                                                                                Opdateret 2015.11.27


 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark